Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto darbuotojų stažuotė Jyvaskylos universitete

logo01Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas vykdo Europos Socialinio fondo finansuojamą projektą „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją“ (VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-016). Projekto tikslas – sukurti gestų kalbos didaktikos programą, skirtą gestų kalbos mokytojams, kuri suteiks mokytojams gestų kalbos mokytojo kvalifikaciją.

Siekiant perimti gestų kalbos programos kūrimo patirtį, 2013 m. kovo 11-16 d. aštuoni Vilniaus kolegijos darbuotojai: Mikas Balkevičius, Valdemaras Šoblinskas, Mantrimas Danielius, Andrius Barisevičius, Dalia Kačinaitė – Vrubliauskienė, Inga Bertašienė, Vaiva Juškienė ir Renata Kondratavičienė stažavosi Jyvaskylos universitete Suomijoje.

Stažuotės dalyvius maloniai priėmė ir kuravo universiteto kalbų centro profesorė Ritva Takkinen. Vilniaus kolegijos darbuotojai buvo supažindinti su Jyvaskylos universiteto gestų kalbos programa, jos struktūra, taikomais inovatyviais gestų kalbos mokymo(si) metodais, programos administravimo subtilybėmis, darbo su kurčiųjų tėvais metodikomis bei inovatyviomis kurčiųjų ugdytinių mokymo technologijomis. Ypatingas dėmesys buvo skirtas darbo metodikai. Studentams Jyvaskylos universitete suteikiamas didelis mokymosi savarankiškumas dirbant grupėse, sprendžiant įvairias kūrybines užduotis, problemas.

Stažuotės dalyviai turėjo unikalią galimybe stebėti gestų kalbos (kaip gimtosios ir kaip užsienio) mokymo procesą, susipažinti su studijų programa. Su Jyvaskilos universiteto dėstytojais  taip pat buvo diskutuota apie būsimos gestų kalbos didaktikos  programos sudarymą bei vykdymą, būsimų modulių apimtis. Aptartos galimybės plėsti Vilniaus kolegijos ir Jyvaskylos universiteto Erasmus mainų galimybes, įtraukinat filologijos studentų bei dėstytotjų mainus.