Lietuvių gestų kalbos mokytojų mokymai

Gruodžio 6 d. prasidėjo projekto „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją“ (VP1-2.2-ŠMM-04-V-06-016) mokymai, kuriuose dalyvauja mokytojai iš visos Lietuvos. Mokymai vyksta tiesioginiu ir nuotoliniu būdu. Gruodžio mėnesį vyksta Gestotyros, Andragogikos ir Kurčiųjų kultūros paskaitos.