Gerosios patirties sklaidos seminaras

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas dalyvauja tarptautiniame projekte „ICT Ways for Science Classrooms“. Viena iš projekto veiklų – mokytojų, taikančių IKT savo darbe gerosios patirties sklaida. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dėstytojai rengia gerosios patirties sklaidos seminarą, kurio metu Vilniaus pradinių ir pagrindinių mokyklų mokytojai pristatyti savo praktinę patirtį taikant IKT ugdymo procese. 2013 m. gegužės 23 dieną Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre vyko pirmasis gerosios patirties sklaidos seminaras „IKT naudojimas ugdymo procese“.
Seminare pranešimus skaitė projekto vadovas Mikas Balkevičius, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymocentro mokytojos Skaidrė Barčienė, Inga Šilaikienė, Neringa Narušytė, Jūratė Drazdauskienė, Viltalija Šlapšinskienė, Renata Kumštytė, taip pat Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos mokytoja Jūratė Bakutienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytoja Lena Miškinienė bei Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos mokytoja Dalė Mališauskienė.