Projekto koordinatorių susitikimas Latvijoje

logo012014 m. gruodžio 5-6 d. Rezeknes Augstskola (Latvija) įvyko Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo programos „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą“ koordinatorių susitikimas. Pagrindiniai darbotvarkės klausimai: tarpinių projekto rezultatų aptarimas, sukurtų produktų naudojimas, baigiamosios konferencijos rengimas bei bendradarbiavimo perspektyvų numatymas. Pagrindinis susitikimo rezultatas- susitarimas dėl tolimesnio bendradarbiavimo įgyvendinant mediaciją Lietuvoje ir Latvijoje.