Įvadinė projekto konferencija

logo01Gegužės 28 d. viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje įvyko VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ kartu su partneriais iš Lietuvos (LEU ir VIKO PDF), Latvijos ir Vokietijos įgyvendinamo ES Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo paprogramės projekto „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą“ (Sut. Nr.LLP-LdV-TOI- 2013 -LT-0141) įvadinė projekto konferencija.

Renginio metu platesnei visuomenei (ministerijų atstovams, dalyvaujančių partnerių vadovams, socialiniams dalininkams) buvo pristatyta projekto idėja, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai, numatomos projekto veiklos ir planuojami rezultatai. LEU atstovai pristatė tarpininkavimo metodikos (mediacijos) socialiniams pedagogams poreikio tyrimo rezultatus. Diskusijų metu buvo aptartos projekto plėtros ir sukurtų produktų pritaikymo galimybės.