Europos sąjungos finansuojamas projektas CALOHEE

Europos sąjungos finansuojamas projektas CALOHEE (Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe)

Vilniaus kolegija dalyvauja EURASHE inicijuotame projekte  CALOHEE (Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe). Švietimo ir ugdymo studijų srityje Lietuvą atstovauja Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Edukologijos katedros vedėja, lektorė Lina Pečiulienė.

Projekte siekia sukurti bakalauro ir magistro lygmens studijų rezultatus matuojančius instrumentus penkioms studijų sritimis: inžinerijos (statybų technologijos), sveikatos priežiūros (slauga), gamtos mokslų (fizika) ir socialinių mokslų (ugdymas ir švietimas).

Projektas prasidėjo 2016 metais, instrumentus tikimasi sukurti iki 2017 metų pabaigos. Projekte dalyvauja garsiausių Europos sąjungos universitetų ir kolegijų atstovai, jų asociacijų atstovai ir kt. mokslininkai. Projektą koordinuoja tarptautinė Tuning akademija (Tuning Academy), priklausanti Groningeno universitetui (University of Groningen) ir Deusto universitetui (University of Deusto).

 

Oficiali projekto svetainė https://www.calohee.eu/

Projekto iniciatoriai https://www.eurashe.eu/projects/calohee/