Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Hillary Online Community to Foster Female Entrepreneurship“

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas dalyvauja „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekte „Hillary Online Community to Foster Female Entrepreneurship“ („Hillary virtuali bendruomenė moterų socialiniam verslumui skatinti“), Nr. 2017-1-ES01-KA203-038098.

Projekto trukmė – dveji metai (2017 m. lapkričio 1 d. – 2019 m. spalio 31 d).

Pagrindiniai projekto tikslai – formuoti studenčių socialinio verslumo mąstyseną, verslumo įgūdžius ir gebėjimus, skatinti ir remti studenčių iniciatyvą ir kūrybiškumą įgyvendinant socialines inovacijas. Projektu siekiama sukurti inovatyvų internetinį socialinio verslumo ugdymo modelį, jį integruoti į studijas ir tokiu būdu padidinti studenčių įsidarbinimo galimybes bei prisidėti prie lyčių lygybės plėtros visuomenėje. Be to, projekte numatyta sukurti tarptautinę internetinę platformą, kurioje būtų galima diskutuoti apie inovatyvias verslo idėjas, siekiant įdiegti jas į rinką.

Projekto tikslinė grupė – humanitarinių ir socialinių studijų programų baigiamųjų kursų studentės, studijuojančios pedagogiką, menus, kitus humanitarinius ar socialinius mokslus. Studijuodamos humanitarinių ar socialinių mokslų studijų programas, studentės neįgyja verslumo pagrindų ir bandydamos įsilieti į darbo rinką patiria sunkumų.

Projekto partneriai – Valladolido universitetas (Ispanija), Eurocrea Merchant SRL (Italija), Stichting Business Development Friesland (Nyderlandai), Grinvičo universitetas (Jungtinė Karalystė), European Centre for Women and Technology (ECWT) (Norvegija), Babele Create Together SRL (Rumunija), Vilniaus kolegija.

Projekte dalyvauja Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentai ir dėstytojai bei Verslo vadybos fakulteto dėstytojai.

HILLARY projekto brošiūra ir plakatas

Konkurso „Moterų įkurtų startuolių taurė“ taisyklės

Projekto svetainės:

https://www.linkedin.com/company/hillary-supporting-socially-enterprising-women/

https://www.facebook.com/socialenterprise4women/

http://socialenterprise4women.com/

 

Naujienos:

  1. „Moterų įkurtų startuolių taurė“
  2. HILLARY projekto susitikimas Londone
  3. Projekto naujienlaiškis nr. 1
  4. Projekto naujienlaiškis nr. 2
  5. Projekto naujienlaiškis nr. 3
  6. Projekto naujienlaiškis nr. 4