Gruodžio 1 d. vyks tarptautinė mokslinė praktinė nuotolinė konferencija „Aktyvaus pilietiškumo strategijos ir technologijos tvarumo paradigmoje“

Tikslas:
Įgalinti tarptautinę mokslininkų ir praktikų, susijusių su ugdymu ir socialiniu darbubendruomenę dalintis aktyvaus pilietiškumo ugdymo ir įgalinimo strategijomis ir technologijomis, stiprinančiomis vaikų, jaunimo ir atskirtį patiriančių asmenų bei jų grupių įtrauktį bei dalyvavimą bei išryškinti galimas aktyvaus pilietiškumo ugdymo ir įgalinimo kaitos kryptis tvarumo paradigmos kontekste. 

Uždaviniai:
1) Atskleisti ugdymo ir socialiniam tvarumui kylančius pavojus ir rizikas, galimus profesinio reagavimo ir prevencijos būdus
2) Aptarti karo pabėgėlių iš Ukrainos įtrauktį į švietimą ir visuomenę
3) Analizuoti turinio kaitą Lietuvos švietimo sistemoje
4) Modeliuoti socialines technologijas, skirtas tvarios visuomenės kūrimui
5) Pristatyti technologijas, skirtas aktyvus pilietiškumo ugdymui, įtraukčiai

Registracijos forma:

https://forms.office.com/r/hXn7EZJxLC