Talina Nechamkina (Lietuvos žydų bendruomenės atstovė, socialinė pedagogė, Vilnius). Lietuvos žydas – ateivis ar vietinis?- Ką turėtumėme žinoti apie Lietuvos žydų kultūrą