448 aud. įvyks susitikimas su Vilniaus akademinės sielovados vadovu kunigu Povilu Narijausku. Įprasminkime Šv. Kalėdų laukimą, pabūkime kartu.