Lietuvių kalbininkas J. Pikčilingis yra pasakęs: „Atsimink: be kalbos nėra žmogaus. Be kalbos nėra tautos. Be kalbos nėra minties“. Kalba – svarbiausia žmonių bendravimo priemonė. Šios šventės metu Europos valstybėse organizuojami įvairūs renginiai, siekiant paskatinti įvairių kalbų mokymąsi, ugdyti pagarbą visoms Europos ir regionų bei tautinių mažumų kalboms. Šia proga kviečiame Fakulteto bendruomenę „užauginti“ Europos kalbų medį, ant lapelių parašant, Jūsų manymu, gražiausią / prasmingiausią žodį viena iš Europos kalbų.