10.00 val. nuolatinių ir ištęstinių studijų skyrių studentų susitikimas su fakulteto administracija ir programų kuratoriais. Susitikimas vyks Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto III aukšto salėje (Palydovo g. 29, Vilnius).

13.00 val. nuolatinių ir ištęstinių studijų skyrių studentai ir darbuotojai kviečiami į iškilmingą Kolegijos mokslo metų pradžios šventę Kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6, Vilnius).