Bendros naujienos

Studentė dalinosi Erasmus patirtimi

2015-04-16: Bendros naujienos
Neseniai iš studijų Portugalijoje grįžusi gestų kalbos programos studentė Marija Vilkaitė pasidalino savo įspūdžiais su bendrakursiais ir dėstytojais.

Fakultete – paskaita apie feminizmą

2015-04-16: Bendros naujienos
Ketvirtadienį, balandžio 16 d., VIKO Pedagogikos fakultete vyko susitikimas aktualia ir įdomia – feminizmo – tema. Paskaitą vedė projekto „Gyvoji biblioteka" dalyvis, feministas Vainius Volungevičius. 

Studentų ir dėstytojų dėmesiui!

2015-04-16: Bendros naujienos
Balandžio 21 d. studentai ir dėstytojai kviečiami į Mid Sweden Universiteto (Švedija) dėstytojų paskaitas!

Skelbiamas papildomas paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimas

2015-04-15: Bendros naujienos

Nuo 2015 m. balandžio 20 d. iki gegužės 4 d. Valstybinio studijų fondo informacinėje sistemoje „Parama" bus priimamos papildomos studentų paraiškos socialinei stipendijai gauti. Papildomo paraiškų priėmimo metu socialinės stipendijos skiriamos ne nuo semestro pradžios, o likusiai semestro daliai.


Karjeros diena – su naudinga informacija ir smagiais vaidinimais

2015-04-14: Bendros naujienos
Antradienį, balandžio 14 d., VIKO Pedagogikos fakultete vyko Karjeros diena. Pirmą kartą organizuotas renginys buvo skirtas studentams susipažinti su darbo galimybėmis po studijų, pristatyti savo studijuojamas programas, ir užmegzti kontaktus su būsimais darbdaviais.

Projektų vadovo stažuotė Valladolido universitete

2015-04-09: Bendros naujienos
Vilniaus kolegijos projektų vadovas Mikas Balkevičius 2015 m. balandžio 5-10 d. dalyvavo stažuotėje Valladolid‘o universitete Ispanijoje. Stažuotės tikslas – įgyti patirties neformaliojo ir informaliojo mokymosi rezultatų vertinimo ir pripažinimo srityje  bei padėti Vilniaus kolelgijai įsitraukti  į naujai rengiamo HORIZON 2020 projekto „Informaliojo ir neformaliojo mokymosi metu įgytų perkeliamųjų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas" veiklas. Svečiavosi dėstytojas iš Belgijos A. Janssens

2015-04-08: Bendros naujienos
Praėjusią savaitę Pedagogikos fakultete lankėsi Albert Janssens, dėstytojas iš Belgijos Liuveno Katalikiškosios kolegijos (Katholieke Hogeschool Leuven). Ilgametę pedagogo patirtį turintis A. Janssens jau dešimt metų dalinasi savo patirtimi su PDF dėstytojais ir studentais. 
Kovo 31 – balandžio 2 dienomis jis dėstė pasirenkamąjį kursą „Reflektyvioji pedagogika".  Anglų kalba vedamas paskaitas išklausė ikimokyklinio, pradinio ugdymo specialybės ir socialinės pedagogikos antro bei trečio kurso studentai.


Studijų programos Pradinio ugdymo pedagogika (valstybinis kodas – 653X12007) išorinis vertinimas

2015-04-08: Bendros naujienos
Balandžio 21 d. vyks studijų programos Pradinio ugdymo pedagogika (valstybinis kodas – 653X12007) išorinis vertinimas.Lytiškumo ugdymo seminaras – būsimiems socialiniams pedagogams

2015-04-07: Bendros naujienos
Trečiadienio rytą, balandžio 1d., Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete viešėjo edukologė, VŠĮ „Įvairovės ir edukacijos namai" direktorė Vilma Gabrieliūtė, kuri būsimiesiems socialiniams pedagogams vedė seminarą „Įkalinta lytis ir tapatybės". Į netradicinį Tarpkultūrinio ugdymo seminarą studentus sukvietė Vilniaus kolegijos dėstytoja Aušra Simoniukštytė.
 


Fakulteto dėstytojų susitikimas Danijoje

2015-04-07: Bendros naujienos
2015 m. kovo 4 - 8 dienomis Pedagogikos fakulteto lektorės Daiva Burkauskienė ir Aušra Simoniukštytė dalyvavo Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA 2) Strateginių partnerysčių projekto „Inclusive Education in Early Childhood: Developing Good Practices" darbo grupės susitikime, kuris vyko Syddanmark universiteto kolegijoje Danijoje. Susitikime taip pat dalyvavo projekto partneriai iš Belgijos, Danijos, Nyderlandų, Portugalijos ir Turkijos.

Comenius daugiašalio projekto „ICT Ways for Science Classrooms“ gerosios patirties sklaidos 7 seminaras „IKT naudojimas ugdymo procese"

2015-04-07: Bendros naujienos
Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas (pdf.viko.lt) dalyvauja tarptautiniame projekte „ICT Ways for Science Classrooms". Projekto tikslas - apžvelgti geriausias informacinių technologijų naudojimo bendrojo lavinimo mokykloje praktikas bei pateikti rekomendacijų, kaip būtų galima patobulinti bendrojo lavinimo mokytojų darbą efektyviai naudojant IKT įvairiose pamokose. Projekto laikotarpis: 2012-2015.

Įvyko seminaras „IKT naudojimas ugdymo procese“

2015-04-03: Bendros naujienos
Ketvirtadienį, balandžio 2 d., VIKO Pedagogikos fakultete vyko gerosios patirties sklaidos seminaras, skirtas mokytojams pristatyti ir aptarti IKT naudojimą savo darbe.Konferencija „LGK mokymo perspektyvos“

2015-04-03: Bendros naujienos
Praėjusį penktadienį, kovo 27 d., Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete įvyko konferencija „LGK mokymo perspektyvos". Renginys sulaukė didelio lietuvių gestų kalbos mokytojų ir kurčiųjų bendruomenės susidomėjimo.

Fakultete lankėsi dėstytoja iš Portugalijos

2015-03-30: Bendros naujienos
Kovo 24 d. VIKO Pedagogikos fakultete pagal Erasmus programą lankėsi dėstytoja iš Portugalijos Isabel Correia.

Įvyko baigiamoji mediacijos projekto konferencija

2015-03-19: Bendros naujienos
Įvyko baigiamoji mediacijos projekto konferencija 2015 kovo 19 d., viešbučio „Panorama" konferencijų salėje įvyko baigiamoji tarptautinė "Tarpininkavimo (mediacijos) praktinio taikomumo galimybės mokykloje” projekto „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą" (sut. Nr.LLP-LDV-TOI-2013-LT-0141) konferencija.