Dalyvauta projektuose


Family Competences Portfolio. Nr. 134054-LLP-1-2007-1-BE-GRUNDTVIG-GMP. 2007-2009 m. Pedagogikos-psichologijos katedros dėstytoja, dalyvaujanti projekte: Ingrida Stankevičienė

Studijų programų kokybės kriterijai - seminaras studijų programų vertinimo ekspertams (MOSTA) (viena iš keturių lektorių); 2010 lapkričio 8-9, 15-16, 17-18; Doc. dr. Vitalija Gražienė

ŠMM Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo ekspertų komisijos narė. Dokumentų, metodinių darbų svarstymas ir aprobavimas. Dėl ekspertų komisijų sudarymo. Įsak. Nr.Isak -1962, 2005.09.30 (2005-2010). Doc. dr. Vitalija Gražienė.

Socrates/Erasmus tarptautinių dėstytojų mainų programa. Polytechnic Institute of Lisboa, Portugalija. Edukologijos specialybių I studijų pakopos studentai. Doc. dr. Vitalija Gražienė. Skaitytos paskaitos. Polytechnic Institute of Lisboa, Portugalija. 2011.05.09-13.

Socrates/Erasmus tarptautinių dėstytojų mainų programa. Florida Universitaria Pedagogikos fakultetas, Valensija, Ispanija. Ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo specialybių studentai. Ingrida Stankevičienė. Paskaitos anglų  6 val. 2011 05 23/28.

Socrates/Erasmus studentų ir dėstytojų mainų programa. Rezeknės aukštoji mokykla, Latvija. Ingrida Stankevičienė. Paskaitos Latvijos studentams, kursinių darbų kuravimas, 2011-2012 mokslo metai, VIKO PDF,Vilnius

Socrates/Erasmus studentų ir dėstytojų mainų programa. Escola Superior de Educação de Coimbra Praça Heróis do Ultramar 3030 - 329 Coimbra Portugal. Ingrida Stankevičienė. Paskaitos, dalykinės ekskursijos 2011/11/28 - 2011/12/01. Portugalija

Socrates/Erasmus. Escola Superior de Educação de Coimbra Praça Heróis do Ultramar 3030 - 329 Coimbra Portugal, Belgija, Anglija, Danija, Turkija. Ingrida Stankevičienė. IP(Intensive program/intensyviojo mokymosi programa) kūrimas, 2011/11/26,27. Portugalija

Motyvacinio testo vertinimo komisija. ES, LAMA. Ingrida Stankevičienė. Įvertinti motyvaciniai testai

Tarptautinis monospektaklių festivalis ‚Atspindys". LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas (KRF). Septynių Europos šalių aktoriai ir teatro ekspertai (Marija Tanana). Parodyta 11 spektaklių, teatro meno sklaida

Studijų tarptautiškumo plėtra. Vanda LukaševičJolita KutkaitytėZosė Šalkauskienė. VIKO PDF. 2012 06 08

Stažuotė pagal vykdomą projektą „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimas". Lenkija, Katovicai. Jolita Kutkaitytė. 2012 06 11-2012 06 15; 5 d. / 40 val.

2-s tarptautinis festivalis-konkursas kamerinių ir monospektaklių „Ludi". Oriolo valstybinis teatras vaikams ir jaunimui „Svobodnoje prostranstvo". Marija Tanana. 2012 06 02 - 2012 06 09