Rezeknės Augustskola svečiai fakultete

02

Rugsėjo 17 d. įvyko itin svarbus fakulteto dėstytojų ir svečių iš Rezeknės susitikimas su VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ direktoriumi Z. Giedrimu.

Vilniaus kolegijos Pedagogikas fakultetas nuo š.m. spalio 1 d. dalyvauja socialinio partnerio VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ (www.ppi.lt) Inicijuotame Leonardo Da Vinci programos naujovių perkėlimo projekte (Nr. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141) „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą“ (Improvement of social pedagogues professional qualification by mediation implementation).
Pagrindinis projekto tikslas – perkelti tarpininko rengimo mokymo ir metodinės medžiagos paketą.

Tikslai:

  • kurti metodines priemones, įrankius tarpininkų rengimui;
  • skatinti patyrusius specialistus dirbti su kitais socialiniais pedagogais ir paskatinti juos tapti tarpininkais;
  • sukurti tarpininkų tinklą.

Tarpininkų mokymo programa ir metodinė medžiaga bus pritaikyta pagal socialinių pedagogų poreikius ir išbandyta per bandomuosius mokymus padedant Vokietijos specialistams. Metodinis paketas bus naudojamas Vilniaus (Lietuva) ir Rezekne ( Latvija) kolegijų studijų programose . 25 Latvijos ir Lietuvos socialiniai pedagogai bus apmokyti , kaip tarpininkauti ir panaudoti savo žinias praktikoje.

Numatoma projekto trukmė – 18 mėn.

01