Fakultete viešėjo ekspertų grupė iš Rezeknės

Rugsėjo 16-20 d. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete viešėjo ekspertų grupė iš  Rezeknės Augstskola (Latvija). Vizito metu ekspertai susipažino su Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete vykdomo projekto „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimas“ Nr. VPI-2.2-ŠMM-07-K-02-068 įgyvendinimo metu parengta medžiaga.

Latvijos ekspertai (Janis Dzerviniks, Rita Orska, Rita, Burceva, Aija Kondrova) palankiai įvertino parengtus studijų programų aprašus bei metodinę medžiagą.

Projekto koordinatorius V. Šoblinskas teigia, jog vertingi ekspertų siūlymai dėl metodinės medžiagos tobulinimo, prisidės prie projekto vykdomų veiklų įgyvendinimo kokybės.