Baigiamoji projekto konferencija

Vasario 13 d. įvyko projekto „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studijų programų tarptautiškumo didinimas“ (VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-068) baigiamoji konferencija. Konferencijoje dalyvavo fakulteto bendruomenė, Vilniaus kolegijosadministracijos attovai bei svečiai iš Danijos ir Lenkijos. Konferencijoje buvo pristatyti projekto rezultatai, pristatytos Kolegijos strateginės plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo kryptis. Antroje konferencijos dalyje vyko fakulteto dėstytojų diskusija – „Projekto rezultatų kūrybiškas panaudojimas rengiant būsimuosius pedagogus: galimybės ir iššūkiai“.