Erasmus + strateginių partnerysčių projektas „Well School Tech

erasmus-161219

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas pradeda vykdyti naują „Erasmus+“ programos strateginių partnerysčių projektą „Well school tech“ (Lt.: Gerosios mokyklos technologijos; 2016-1-LT01-KA201-023171). Projekto trukmė – 2 metai (2016-2018 m.). Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir praktiškai išbandyti instrumentus ir metodines priemones, kurios padėtų skatinti mokinių gerą savijautą mokykloje, ugdytų jų pasitikėjimą savimi bei didintų savirealizacijos galimybes.

Anot projekto vadovo dr. Miko Balkevičiaus, gerą mokinių psichologinę savijautą nemaža dalimi lemia mokyklos aplinka: ugdymo(si) didaktiniai faktoriai, psichologinė parama mokiniui, sveika mokyklos bendruomenės aplinka, etosas. Deja, tenka pripažinti, kad daugelyje Europos šalių, o ypač Lietuvoje vaikų psichologinio gerbūvio skatinimui skiriamas nepakankamas dėmesys. Tai, kad maždaug kas trečias paauglys yra susidūręs su patyčių problema rodo mokinių patyčių mąsto tyrimai (http://www.vaikulinija.lt/, 2016). Ekspertai pabrėžia, kad kovai su patyčiomis mokyklose taikomos pernelyg fragmentinės priemonės. Todėl svarbu pasitelkti įvairius specialistus – pedagogus, medikus, socialinius darbuotojus – siekiant išvengti vaikų psichiką žalojančių faktorių ir pragaištingų jų padarinių.

Siekiant ieškoti geriausių priemonių mokinių psichologinės gerovės skatinimui, Vilniaus kolegija su kitais Europos socialiniai partneriais pateikė ir laimėjo „Erasmus+” strateginių parterysčių projektą „Well School Tech“. 2016 m. gruodžio 8-9 d. Vilniaus kolegijoje vyko pirmasis projekto „Well School Tech“ susitikimas, kurio metu projekto koordinatorius pristatė projekto tikslus, uždavinius, paskirstė projekto partneriams užduotis.

Projekto koordinatorius – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas. Projekto partneriai: PROMIMPRESA SRL (Italija); Lodzės universitetas (Lenkija); Europos kokybės centras (Bulgarija); Italijos Nacionalinis sveikatos institutas (Italija) ir „Training UK“ organizacija (Didžioji Britanija).

Projekto metu numatoma atlikti tyrimus, leisiančius surinkti duomenis apie geriausias mokinių psichologinio gerbūvio matavimo technologijas, jo skatinimo strategijas; bus sukurtos metodinės priemonės, padėsiančios mokytojams ir socialiniams pedagogams sudaryti tinkamas sąlygas gerai mokinių psichologinei savijautai mokykloje.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetui tai puiki galimybė perimti geriausias Europos sąjungos šalių patirtis kovai prieš mokinių patyčias ir reikšmingai prisidėti prie gerų psichologinių sąlygų formavimo metodikų kūrimo ir įgyvendinimo mokyklose.

foto1-161221